Despre Proiect

Categorie: Uncategorised

Denumirea proiectului: „MOBILitate=Adaptare+Succes” - Stimularea mobilitatii fortei de munca corelata cu dinamica pietei muncii la nivel inter-regional”

ID proiect: POSDRU/111/4.1/S/92200

Beneficiarul proiectului: AJOFM MURES

Durata proiectului: iunie 2011 - mai 2014

Descrierea proiecutlui: Proiectul isi propune sa dezvolte - servicii de stimulare a mobilitatii fortei de munca moderne, acompaniate de servicii de informare privind piata muncii – diversificate, actuale si accesibile persoanelor in cautare de loc de munca.

Obiectivul general: Cresterea eficientei si transparentei SPO, acompaniata si sustinuta de furnizarea unor servicii de informare privind piata muncii diversificate si de calitate pentru stimularea mobilitatii fortei de munca, prin cooperare si schimb de bune practici in cadrul unui parteneriat inter-regional pentru cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, prin schimb de experienta trans-nationala.

 

Obiective specifice: Identificarea si implementarea unor masuri noi si eficiente de stimulare a ocuparii prin promovarea mobilitatii fortei de munca, corelate cu cerintele pietei muncii inter-regionale/regionale/locale, cu particularitatile si specificul economic si social al Regiunilor Centru si Nord-Vest; crearea unui parteneriat inter-regional intre SPO si parteneri din sectorul public si privat, in vederea imbunatatirii serviciilor furnizate clientilor SPO si asigurarii complementaritatii si sinergiei activitatilor desfasurate de diferiti actori care actioneaza pe piata muncii, in domeniul serviciilor de informare privind piata muncii si stimularii mobilitatii fortei de munca; implementarea de noi solutii organizationale in cadrul unei abordari inovatoare care sa integreze oferta SPO de servicii de ocupare, servicii de informare privind piata muncii si de stimulare a mobilitatii fortei de munca, cu nevoile si aspiratiile personale ale clientilor SPO. Obiectivele proiectului se subscriu integral obiectivelor POSDRU, AP4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, DMI 4.1 „Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare” deoarece vizeaza cresterea calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO, si facilitarea accesului clientilor la masurile active de stimulare a ocuparii. Astfel , modernizarea SPO, se va realiza in cadrul acestui proiect prin promovarea de actiuni inovatoare inter-regionale si transnationale. In acord cu abordarea POSDRU, unul din obiectivele proiectului va viza dezvoltarea unei retele de parteneriat cu actorii care trebuie implicati activ in implementarea politicilor de ocupare, respectiv autoritatile publice locale, partenerii sociali, furnizorii de educatie si formare profesionala, in scopul potentarii actiunilor conjugate ale tuturor partenerilor pentru atingerea scopului comun. Modernizarea SPO in vederea furnizarii de servicii eficiente si de calitate, va avea ca efect si cresterea capacitatii de solutionare a neconcordantelor de pe piata muncii pentru a garanta faptul ca mobilitatea ocupationala si geografica a lucratorilor va fi promovata ca masura viabila ce contribuie la asigurarea conditiilor necesare unei integrari sustenabile. Serviciile vor fi adaptate particularitatilor Regiunilor Centru si Nord-Vest si specificului inter-regional prin imbunatatire si diversificare, in paralel cu perfectionarea personalului SPO, ceea ce va contribui in mod efectiv si la imbunatatirea relatiei dintre SPO si clientii sai. In final, toate actiunile desfasurate prin proiect vor avea ca efect cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de someri in demersul de identificare si acces la un loc de munca durabil.

Multumiri pentru distribuire!