Cine poate beneficia de indemnizația de șomaj

Categorie: LEGISLATIE

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:

 1. încetarea raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor;
 2. încetarea mandatului pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibilă din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului;
 3. expirarea duratei pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor;
 4. încetarea raportului de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare;
 6. încetarea activității ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã şi nu au reuşit sã se încadreze în muncã;
 7. încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 8. reintegrarea în muncă, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivă, nu mai este posibilă la unitãţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitãţile care au preluat patrimoniul acestora;
 9. încetarea activității desfășurate exclusiv pe baza convenţiei civile;
 10. sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
 11. sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.
Multumiri pentru distribuire!