3.1. Persoana Fizica Autorizata - etapele infiintarii

Categorie: LEGISLATIE

Persoanele care doresc să-şi legalizeze afacerea pot obţine autorizaţia de funcţionare ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) de la primăria municipiului în a cărei rază teritorială se află sediul social stabilit de către întreprinzător.

Pentru a putea înfiinţa un PFA, persoanele cu ambiţii antreprenoriale vor trebui să îndeplinească anumite condiţii precum:

 • să fi împlinit vârstă de 18 ani;
 • să nu fi condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni grave (de ex: falsificare);
 • să aibă o stare de sănătate care le permite să desfăşoare o activitate economic;
 • să aibă un sediu social;
 • să aibă calificarea profesională pentru a desfăşura anumite activităţi economice.

Etapele importante pentru înfiinţarea unui PFA:

a.) Stabilirea sediului professional

Întreprinzătorii trebuie să încheie un Contract de Spaţiu cu proprietarul imobilului în care se va afla sediul profesional. Documentul respectiv ( contractul de închiriere, leasing imobiliar, de uz, de vânzare-cumpărare, de comodat) se va include în dosarul de înregistrare depus la oficiile Registrului Comerţului.

b.) Obţinerea avizului asociaţiei de proprietari şi al vecinilor

Persoanele care doresc să aibă sediul profesional într-o clădire cu locuinţe, vor fi nevoite să obţină acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari/locatari. Se va ridica un formular tip care se va semna de vecinii (din jos, sus, dreaptă şi stânga) precum şi de administratorul blocului care va mai pune şi o ştampilă pe documentul respectiv.

c.)  Rezervarea denumirii

Rezervarea denumirii se va face prin completarea unei cereri de verificare disponibilitate şi rezervare denumire la oficiile Registrului Comerţului. Întreprinzătorii vor putea opta pentru combinaţia de- nume şi prenume urmat de ‘’PFA”. Cererea respectivă se va depune împreună cu o copie de pe actul de identitate al solicitantului.

d.) Depunerea specimenului de semnătura

Depunerea specimenului de semnătura se va face prin completarea unui formular ridicat de la oficiile Registrului Comerţului. Documentul se va semna în faţă directorului ORC care va certifica semnătura respectivă.

e.) Depunerea documentelor oficiale la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Întreprinzătorii debutanţi vor depune actele necesare pentru înfiinţarea unui PFA într-un dosar cu şină. Dosarul de înregistrare va cuprinde următoarele documente oficiale:

 • cererea de înregistrare (formular tip completat de către solicitant);
 • dovadă rezervării denumirii ( obţinut după completarea cererii de verificare ai disponibilităţii denumirii);
 • formularul pentru înregistrare fiscală ( o anexă la cererea de înregistrare prin care se specifică opţiunea în legătură cu plată TVA-ului şi a taxelor şi a impozitelor);
 • Contractul de Spaţiu pentru sediul profesional (contract de comodat, de închiriere, leasing imobiliar, vânzare-cumpărare etc.);
 • Avizul asociaţiei de locatari/proprietari şi al vecinilor (de jos, sus, stânga, dreaptă);
 • 3 copii de pe actul de identitate (copiile respective să aibă menţiunea „Conform cu originalul”)
 • Specimenul de semnătura (dat în faţa unui notar public în cazul în care documentul va fi legalizat sau oferit în faţă directorului ORC );
 • declaraţia (formular tip) pe propria răspundere a întreprinzătorului, document care atesta faptul că se îndeplinesc toate condiţiile legale din domeniul sanitar-veterinar, sanitar, protecţiei muncii, protecţia mediului;
 • documente care confirmă pregătirea profesională a persoanei respective (copii de pe diplomă de licenţă, de BAC, certificatul de absolvire a unor cursuri specializate etc.). Copiile vor avea precizarea „Conform cu originalul”

f.) Depunerea dosarului de înregistrare la Administraţia financiară

Persoanele care doresc sa economisească timp cu întocmirea dosarelor de înregistrare depuse la O.N.R.C. şi la FISC pot apela la ajutorul unor specialişti în afaceri şi în domeniul legal.

Impozite și Contribuții CAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) :

 •  Impozit de 16% din venitul net
 •  Contribuție de 31,3% pentru pensie
 •  Contribuție de 5,5% pentru sănătate

Contribuțile se plătesc trimestrial, cu anticipație din venitul declarant de PFA. Trebuie să plătească un minim de 35% din salariul mediu brut (2223 LEI stabilit în 2013).

Multumiri pentru distribuire!