Prioritățile și obiectivele Strategiei Europa 2020.

Documentul ce stă la baza strategiei este comunicatul lansat la 3 martie 2010 de către Comisia Europeană şi intitulată EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii .

Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE) în următorul deceniu, printr-o abordare tematică unitară a reformelor în plan economic şi social, concentrată pe un număr de 3 priorităţi reprezentative, structurate în 7 iniţiative emblematice şi cuantificabile în 5 obiective principale.

Cele 3 priorităţi ale strategiei Europa 2020 care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI vizează:

  1. a) creşterea inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
  2. b) creşterea durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice şi mai competitive;
  3. c) creşterea favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt de ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

 

Cele 5 obiective principale (concretizate în 8 ţinte numerice) propuse pentru atingerea celor 3 priorităţi, la nivelul UE, până în 2020 sunt:

 

1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;

2. investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE;

3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice ;

4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei de absolvire a unei forme de învăţământ terţiarîn rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani;

 

 

5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune socială .

Multumiri pentru distribuire!