1.2. Reforme prioritare pe termen scurt și mediu la nivel național

Categorie: LEGISLATIE

Pentru Guvernul României, creşterea eficienţei şi transparenţei în administraţia publică, precum şi îmbunătăţirea mediului de afaceri constituie priorităţi strategice pe termen scurt, menite să contribuie la abordarea cu succes a obstacolelor majore în calea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă.

Asigurarea unei administraţii publice eficiente şi transparente, care să sporească încrederea cetăţeanului în actul administrativ, presupune accelerarea procesului de implementare a acelor direcţii de acţiune care vizează:

 •  îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică, inclusiv sub aspectul garantării deplinei transparenţe a acestuia;
 •  îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare;
 • continuarea reformei ministerelor-cheie;
 • asigurarea calităţii ş ieficienţei furnizării serviciilor publice;
 • profesionalizarea funcţionarilor publici;
 • sistematizarea normelor juridice specifice domeniului, prin adoptarea unui cod administrativ, respectiv a unuia de procedură administrativă;
 • o mai bună aplicare a legislaţiei.

Un rol deosebit în soluţionarea nevoilor de reformă ale administraţiei publice revine Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, al cărui obiectiv general este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente, în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Pentru realizarea măsurilor majore de reformă, o atenţie deosebită trebuie acordată atragerii de fonduri structurale şi de coeziune, cu accent pe următoarele direcţii strategice de acţiune:

 • identificarea şi corectarea prevederilor diferitelor acte normative care afectează buna implementare a programelor operaţionale şi a proiectelor finanţate din acestea;
 • optimizarea procedurilor de acces la finanţare şi de implementare a proiectelor;
 • asigurarea cadrului necesar (cu prioritate a resurselor bugetare) pentru demararea efectivă şi implementarea rapidă a proiectelor majore de infrastructură (transport, mediu, energie etc.);
 •  îmbunătăţirea eficacităţii ş imicşorarea duratei procesului de achiziţie publică;
 • suplimentarea alocărilor financiare pentru domeniile de intervenţie cu impact socio-economic rapid şi substanţial (inclusiv crearea de noi locuri de muncă);
 • consolidarea capacităţii administrative a structurilor responsabile cu managementul şi controlul programelor operaţionale, ceea ce va conduce la reducerea duratei de evaluare şi contractare a proiectelor, respectiv de verificare şi plată a cererilor de rambursare.

Crearea unui mediu de afaceri predictibil, care să stimuleze competitivitatea întreprinderilor româneşti, mai ales a IMM-urilor, reprezintă un alt obiectiv urmărit cu consecvenţă de către Executiv, focalizat pe următoarele direcţii de acţiune:

 •  îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi creştere a transparenţei actului decizional;
 •  stimularea investiţiilor;
 •  îmbunătăţirea accesului la finanţare;
 •  consolidarea capacităţii tehnologice a întreprinderilor (în special a IMM-urilor);
 •  îmbunătăţirea serviciilor de consultanţă specializate şi diversificarea acestora;
 •  dezvoltarea educaţiei antreprenoriale în cadrul învăţământului preuniversitar, profesional şi tehnic şi universitar.

În scopul susţinerii eforturilor de a îmbunătăţi mediul de afaceri şi de a evalua, în mod sistematic, măsurile din acest domeniu, guvernul are în vedere adoptarea a două instrumente esenţiale: Strategia guvernamentală pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, 2010-2014 şi Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009-2013, care va implementa Small Business Act.

Multumiri pentru distribuire!