Tipuri de parteneriat

Categorie: Uncategorised

1. Parteneriatul este modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.

 2. Parteneriat la nivel U.E

Cooperarea transnaţională reprezintă o procedură eficientă de a dezvolta, testa, aplica şi disemina în comun bune practici, precum şi o oportunitate de a construi reţele şi parteneriate -  în vederea îmbunătăţirii cooperării, a schimbului de experienţă, rezultate, cunoştinţe, know-how şi susţinere reciprocă la toate nivelurile între statele membre ale Uniunii Europene.

3.Tipuri de parteneriat la nivel România

a) Parteneriatul informal se poate stabili atunci când scopul este suficient de specific, iar atingerea sa nu este o problemă, părţile fiind structuri de tip similar, cunoscându-se anterior.

 b) Parteneriatul formalizat se poate stabili în cazul unor sarcini mai complexe sau de termen lung, ori când partenerii sunt structuri de tip diferit (ONG-uri si structuri ale administraţiei publice, ONG-uri de naţionalităti diferite etc.)

 În dependenţă de obiectivul urmărit există:

 a) parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, forumuri, coaliţii, etc.

 b) parteneriate operaţionale ce presupun existenţa unor proiecte concrete ca motiv al asocierii.

 

De asemenea, există:

  • parteneriatele pe termen scurt;
  • parteneriatele pe termen lung;
  • parteneriate cu finanţare;
  • parteneriate fără finanţare.

 4. Parteneriat la nivelul proiectului 92200

Proiectul se bazează pe un parteneriat format din  4 organizaţii publice şi private, dintre care 1 partener transnaţional. Toţi partenerii sunt recunoscuţi pentru rezultatele obţinute în domeniul furnizării de servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă. Solicitantul este Serviciul Public de Ocupare, la fel şi partenerul 1. Partenerul 2 este un furnizor privat , acreditat de către AJOFM să furnizeze servicii de informare, consiliere, orientare profesională, medierea muncii, consultanţă pentru mobilitate profesională şi pentru demararea de activităţi generatoare de venit. Partenerii 3 este organizaţie privata cu personalitate juridică înregistrate într-o ţară membră a UE.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă MURES (partener naţional)

Partener 1 :  AJOFM SATU MARE (partener naţional

Partener 2. : SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL (partener naţional)

Partener 3 :OBIETTIVO LAVORO SPA (partener transnaţional)

Multumiri pentru distribuire!